Traducions NGC
Bandera inglesa que enlaza con la página en inglés.
In english
Traducións NGC
Imagen de la ría de Vigo

Menú principal

Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liñaCurrículo
  1. Carreira universitaria de Tradución e Interpretación (Galego-inglés) na Universidade de Vigo.
  2. Máster en Tradución na Universidade de Cambridge.
  3. Experiencia laboral na Editorial Santillana.


[Volver ó menú principal]
Linguas
As traducións a realizar poderán ser nos seguintes catro idiomas: galego, inglés. alemán e español.

[Volver ó menú principal]
Tipoloxía de textos
Tradúcense textos literarios de todo tipo (prosa, verso), tamén tradución audiovisiual (subtitulación e voice-over) e tradución comercial (marketing e publicidade).

[Volver ó menú principal]
Prazos de entrega
Os prazos de entrega comezan dende o día no que eu recibo o documento (de texto, vídeo...) ata pasados 7-15 días.


[Volver ó menú principal]
Prezos
Os prezos dependerán do idioma da tradución. Se é unha tradución ao galego, o prezo será de 0'12cents por palabra. Se é unha tradución ao inglés, o prezo será de 0'2cents por palabra. Se é unha tradución ao alemán, o prezo será de 0'16 por palabra. Se é unha tradución ao español, o prezo será de 0'1cents por palabra. Os prezos tamén dependerá da tipoloxía do texto.[Volver ó menú principal]
Ferramentas en liña
Se necesita axuda, consulte as seguintes canles:
DRAG: Dicionario monolingüe galego da Real Academia Galega.
COLLINS: Dicionario monolingüe inglés de Collins.
TRANSLATOR: Dicionario e traductor de Google.
WORDREFERENCE: Dicionario plurilingüe.

[Volver ó menú principal]
Para contactar comigo escribídeme a:
Gif animado con canle ao meu correo electrónico

ngestidoc2016@gmail.com